Techninės užduoties paruošimas

Dažnai klientai turi aiškią  gamybos modernizavimo viziją, tačiau jiems trūksta techninės kompetencijos, kad šią viziją paverstų išmatuojamais ir įgyvendinamais projektais. Neturėdami pakankamai laiko ar išteklių, klientai negali tinkamai parengti techninės užduoties, kas veda prie neefektyvaus įrangos panaudojimo ar netikslaus biudžeto planavimo. Be aiškios techninės užduoties projektai dažnai patiria vėlavimus, biudžeto išpūtimą ir netinkamą įrangos panaudojimą.

Nauda klientui 

Tinkamai mechanikos ir automatikos inžinierių parengtos techninės užduotys leidžia numatyti tikslų projekto biudžetą, palyginti įvairių tiekėjų pasiūlymus, sumažinti rizikas dėl netikėtų išlaidų ir projektų vėlavimų. Turėdamas pilną būsimo projekto įvertinimą, klientas gali tiksliai planuoti savo investicijas. Kartais projektus gali tekti ir sustabdyti, kai matoma, jog paskaičiuotos būsimos išlaidos nėra patrauklios dėl savo atsipirkimo.

Mechanikos inžinieriaus (konstruktoriaus) paslaugos eiga:

Techninės užduoties paruošimas įrangos projektavimui ir gamybai.
• Projekto tikslo nustatymas ir sudedamųjų dalių aprašymas;
• Projekto įrangos veikimo ir funkcijų aprašymas;
• Techninių duomenų susisteminimas ir aprašymas;
• Įrangos techninių reikalavimų aprašymas;
• Kliento reikalavimų įrangai (projektui) aprašymas;
• Projekte naudojamos įrangos tarpusavio sąsajos aprašymas
Įrangos išdėstymo („layout“) sudarymas, panaudojant turimą ar naujai gaminamą įrangą.
2D įrangos išdėstymo sudarymas:
• Pagal turimas patalpas;
• Panaudojant turimą kliento įrangą;
• Parenkant naują (naudotą) įrangą;
• Numatant naują konstruojamą įrangą;
• Numatant aprišimo įrangą;
• Nurodant komunikacijų, įvadų, išvadų vietas.
Įrenginių vizualizacijos - koncepcijos paruošimas, panaudojant turimą ar naujai gaminamą įrangą.
3D įrangos vizualizacijos sudarymas:
• Pagal turimas patalpas;
• Panaudojant turimą kliento įrangą;
• Parenkant naują (naudotą) įrangą;
• Numatant naują konstruojamą įrangą;
• Numatant aprišimo įrangą.
Esamos arba būsimos įrangos funkcionalumo įvertinimas.
Sprendimai funkcionalumui išpildyti – tinkamos įrangos ir komponentų parinkimas. 
Įrangos funkcionalumo įvertinimas:
• Vertinamas esamos įrangos funkcionalumas:diskutuojama su įrangos naudotojo personalu/įrangos gamintoju (gamybos vadovas, technologas, techninis personalas) kaip pasiekti norimą funkcionalumą;
• Vertinami įrangos saugos aspektai, pasiekiant norimą įrangos funkcionalumą;
• Po vertinimo sukuriama įrangos 3D vizualizacija, parenkant reikiamus komponentus funkcionalumui ir saugai įgyvendinti.
Įrenginių vizualizacijos – koncepcijos paruošimas, panaudojant turimą ar naujai gaminamą įrangą.
Komercinis pasiūlymas:
• Sudaromas detalizuotas komercinis pasiūlymas su reikalingais medžiagų/darbų kiekiais įgyvendinti projektą.

Automatikos inžinieriaus paslaugos eiga:

Esamos arba būsimos įrangos techninis vertinimas.
Šiame etape inžinierius įvertina:
• Esamos įrangos valdymo komponentų būklę: ar komponentai leidžia įrangai patikimai dirbti ir atlieka savo numatytą funkciją, komponentų gavimo/palaikymo galimybę, sudaro reikalingos įrangos sąrašą;
• Elektros schemas: sutikrina ar atitinka esamą situaciją, įvertina projektavimo kaštus.
• Elektros kabelių būklę: pasiūlo, derinasi elektrotechninio montavimo būdus, įvertina darbų kaštus.
Esamos arba būsimos įrangos funcionalumo įvertinimas.
Sprendimai funcionalumui išpildyti – tinkamos įrangos ir automatikos komponentų parinkimas.
Šiame etape inžinierius įvertina:
• Esamos įrangos funkcionalumą: diskutuoja su įrangos naudotojo personalu/įrangos gamintoju (gamybos vadovas, technologas, techninis personalas) kaip pasiekti norimą funkcionalumą;
• Įrangos saugos aspektus.
Automatikos valdymo koncepcijos paruošimas.
Šiame etape inžinierius įvertina:
• Įvertinęs funkcionalumo ir saugos reikalavimus pateikia automatinio valdymo koncepciją, taip pat atsižvelgiant ir į sudarytą komponentų sąrašą.
Techninės užduoties paruošimas.
Šiame etape inžinierius įvertina:
• Įvertinęs funkcionalumo ir saugos reikalavimus pateikia automatinio valdymo koncepciją, taip pat atsižvelgiant ir į sudarytą komponentų sąrašą.
Komercinio pasiūlymo parengimas.
Šiame etape inžinierius įvertina:
• Sudaro detalizuotą komercinį pasiūlymą su reikalingais medžiagų/darbų kiekiais projekto įgyvendinimui.    Our Clients About Us

    Rocket Science Baltics