Suspausto oro taupymo ir optimizavimo sprendimai

Pažangiausi verslai suvokia, kad reaktyvus požiūris pramoninių įrenginių priežiūrą yra brangiai kainavusi praeitis. Siekdami, kad mūsų klientų verslų nestabdytų netikėti iššūkiai, susiję su pramoninės įrangos funkcionavimu, savalaikiu atnaujinimu ar perkėlimu, sukūrėme unikalią priežiūros programą MACHINERY CARE. Šioje programoje integruotos ne tik audito ir davikliais paremto monitoringo, bet ir efektyvaus turto valdymo bei procesų tobulinimo moduliai. Mūsų įsipareigojimas – vieno langelio principu kurti nepertraukiamą vertės grandinę, eliminuojant bet kokius rūpesčius, susijusius su Jūsų įrangos efektyvumu ir priežiūra, taip pat taupant Jūsų energijos kaštus bei personalo laiką.

Problematika ir realybė  

Ar tikrai žinote, koks jūsų įrenginių ir energetinių resursų efektyvumas ir gamybos potencialas? Kaip tai daro įtaką įmonės pelningumui?
Daugelis žinome atsakymą tik pagal nuojautą, nes nematuojame. Kai nematuojame, negalime pagerinti situacijos.

Kompleksinė aptarnavimo sistema MACHINERY CARE

Įrenginių ir energetinių resursų efektyvumas bei neišnaudotas gamybinis potencialas tiesiogiai veikia net tik įmonės pelningumą, bet ir gali padėti sumažinti poveikį aplinkai. Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina suprasti, kaip gamyboje efektyviai naudojami visi ištekliai ir kaip galima juos optimizuoti.
Gamybinio laiko pasiskirstymo schema
Siekiant pagerinti įmonės veiklos efektyvumą, būtina nuolat matuoti energijos naudojimo ir gamybos potencialo rodiklius, kad būtų galima nustatyti efektyvumo trūkumus ir rasti būdus jų gerinimui.
Aptarnavimo strategijos evoliucija
techninės priežiūros strategijos evoliucija
Mūsų požiūris į techninės priežiūros evoliuciją pavaizduotas aukščiau esančioje nuotraukoje. Siekiame padėti klientams judėti šiuo evoliucijos keliu. Yra keletas skirtingų techninės priežiūros strategijų, kurios išsivystė per daugelį metų. Trumpai apibrėžiame kiekvieną iš jų.
1. Reaktyvioji techninė priežiūra – dažniausiai atstovauja nepakankamą techninę priežiūrą. Tai reiškia, kad techninės priežiūros skyrius neturi aiškaus įrenginių aptarnavimo plano – laukiama kol įrenginiai suges ir tik tuomet yra taisomi.
2. Prevencinė techninė priežiūra – viena paprasčiausių ir pigiausių proaktyvių techninės priežiūros strategijų. Pagrindinę reikšmę įgavo, kai verslas suprato, kad finansiškai efektyviau yra investuoti į reguliarią techninę priežiūrą nei laukti kol įrenginys suges – ir spręsti visas negatyvias pasekmės susijusias su neplanuotomis prastovomis.
3. Būklės stebėsenos techninė priežiūra – dar vienas žingsnis į priekį techninėje priežiūroje panaudojant būklės stebėsenos monitoringo technologiją, kurioje naudojamos vibracijų analizės, ultragrasiniai testavimai, infraraudonieji testavimai ir kitos technikos leidžiančios suprasti esamą įrenginių ir komponentų būklę.
4. Nuspėjamoji techninė priežiūra – dar tikslesnė techninės priežiūros versija nei būklės stebėsenos. Ji naudoja būklės stebėsenos, techninės priežiūros ir kitus duomenis įvairiems algoritmams sudaryti, kurie leidžia nuspėti artėjančius įrenginių gedimus.
5. Nurodomoji techninė priežiūra – aukščiausio lygio techninė priežiūra naudojanti „machine learning“ ir dirbtinį intelektą. Algoritmai ne tik nuspėja gedimus, bet ir pasiūlo potencialius sprendinius artėjantiems gedimams.
Tinkamos aptarnavimo strategijos pasirinkimas
tinkamos aptarnavimo strategijos pasirinkimas
Įprastai įmonės taupydamos skiria nepakankamus resursus įrenginių techninei priežiūrai, to pasekoje turi didelį kiekį prastovų, kurios prisideda prie nestabilaus gamybinio srauto.
Taip pat pasitaiko, kad įmonės bandydamos maksimaliai sutrumpinti prastovas patiria didelius remonto kaštus.
Mūsų tikslas padėti klientui siekti optimalaus prastovų ir aptarnavimo kaštų lygio, kuris pagerina produktyvumą.
Stebėti, taisyti, optimizuoti – kompleksinė aptarnavimo sistema MACHINERY CARE

01. Auditas.

Tikslas:
Kliento situacijos įvertinimas, kad tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti sprendimus didinančius efektyvumą ir pelningumą.

Eiga:

 • Audito metu surenkama pagrindinė informacija leidžianti suprasti esamą kliento situaciją (koks yra įrenginių efektyvumas, kurie įrenginiai yra „butelio kakliukai“, koks prastovų kiekis ir jų priežastys, kaip organizuojama tech. priežiūra, kurie įrenginiai yra didžiausi energetinių resursų vartotojai).
 • Modeliuojami orientaciniai skaičiavimai su galimomis naudomis.
 • Sutariami siektini rodikliai (KPI) ir sudaromas veiksmų planas.

02. Projekto valdymas.

Priskiriame techninį projektų vadovą, kuris rūpinasi:

 • Projektų įgyvendinimu (monitoringo, CMMS įrankių diegimu, „Machinery Care“ realizavimu);
 • Konsultavimu;
 • Atgaliniu ryšiu klientui;
 • Problemų sprendimu;
 • Nuotoline stebėsena;
 • Techninės priežiūros darbų planavimu ir įgyvendinimu;
 • Nuolatiniais patobulinimais.

03. Monitoringas.

Tikslas:
Surinkti ir vizualizuoti įrenginių ir energetinius duomenis, kad padėtumėm klientui  išspręsti produktyvumo iššūkius, kurie tiesiogiai įtakoja įmonės pelningumą.

Apimtis:

 • OEE monitoringo sistemos diegimas (gedimų, perderinimų, reguliavimų, trumpų sustojimų, greičio praradimų ir kt. statistika);
 • Energetinių resursų monitoringo įrankių diegimas (elektra, vanduo, dujos, suspaustas oras, dulkių nutraukimas, kt.);
 • Būklės monitoringo įrankių diegimas (nusidėvėjimas, vibracijos, slėgis, temperatūra ir kt.).
Monitoringas
OEE formulė
OEE (angl. Overall Equipment Effectiveness) – gerosios gamybos praktikos teorija paremtas rodiklis, kuris procentaliai apibrėžia, kokia dalis suplanuoto gamybos laiko buvo išnaudota produktyviai. Jeigu OEE rodiklis yra lygus 100%, tai reiškia, kad įrengimas, įrengimų linija ar visa gamykla gamino gaminius didžiausiu įmanomu greičiu be jokių sustojimų ir nepadarė nei vieno broko.
Gamybinio laiko pasiskirstymo schema
Pavyzdys.
OEE - Overall Equipment Effectiveness exampleOEE naudojimo efektyvumo skaičiavimo pavyzdys
Monitoringo nauda.
Monitoringo nauda
 • Renkate visą informaciją apie įrenginį ir energetinius išteklius: prastovos, darbo ritmas. Nustatote srauto sutrikimų priežastis.
 • Vizualizacija leidžianti suprasti, kas vyksta gamybos metu čia ir dabar. Jūsų komanda yra nedelsiant informuojama apie prastovas ir kitus įvykius.
 • Pagrindinių veiklos matavimo rodiklių (KPI) ir OEE statistika su diagramomis.
 • Surinkta informacija apie pagamintus kiekius, įrenginių stabdymus ir stabdymų priežastis.
 • Užfiksuotos ir pašalintos prastovos priežastys.                             
 • Padidėjęs skaidrumas.
 • Pagerinta priimtų sprendimų kokybė.
 • Gamybos komandų įtraukimas į efektyvesnius procesus ir dėl to padidėjusi motyvacija.

04. Turto valdymas ir priežiūra.

Tikslas:
Diegiant turto valdymo sistemą, prižiūrint  ir modernizuojant įrenginių būklę pasiekti balansą tarp prastovų ir priežiūros kaštų.

Apimtis:

 • CMMS sistemos diegimas įrangos techninės priežiūros darbų, resursų planavimui ir vykdymui;
 • Techninės priežiūros paslaugos;
 • Įrenginių modernizacija ir automatizacija.
Pagrindinės įrankio naudos
CMMS pagrindinės įrankio naudos
Pavyzdys.
CMMS naudojimo efektyvumo skaičiavimo pavyzdys

05. Procesų tobulinimas.

Tikslas:
Padėti klientui spręsti ne tik techninės kilmės, bet ir organizacinės kilmės įrenginių prastovas.

Apimtis:
• Lean metodikų taikymas.

Kodėl verta rinktis mus?

Mūsų tikslas yra jūsų tikslas:

Didinti įrenginių ir energetinių resursų efektyvumą, kurie įtakoja įmonės pelningumą.

Nauda:

 • Praktika rodo, kad savarankiškas naujovių diegimas įmonėje dėl riboto laiko, resursų, žmonių įsitraukimo, projekto valdymo, tampa nesibaigiančiu procesu;
 • Atidavę projekto vystymą į mūsų rankas, gausite patirtimi grįstą greitesnį projekto išvystymą ir greitesnį atsiperkamumą;
 • Plačios apimties patirtys prižiūrint įrenginius iš įvairių pramonės šakų;
 • Platus paslaugų spektras is vieno partnerio.

Kontaktinis
asmuo:

Techninių inovacijų vadovas
Giedrius PETKELIS

tel. +370 677 43 677
el.paštas: giedrius@machineryassist.com
Rocket Science Baltics